Parkmanagement 7poort

Parkmanagement 7Poort vormt de schakel tussen de bedrijven die gevestigd zijn op het terrein en de overheidsinstanties. Ons uitgangspunt is het realiseren van een duurzaam woon- en werkklimaat. Dit doen wij door de kwaliteit van het bedrijventerrein af te stemmen op de wensen van betrokkenen.

 

Het Parkmanagement is actief namens de belanghebbende bedrijven. Hierbij worden collectieve voorzieningen getroffen zoals beveiliging, bewegwijzering en groenonderhoud. In samenwerking met de leden worden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Het Parkmanagement maakt zich sterk voor de bedrijven zodat zij datgene kunnen doen waar zij goed in zijn. 

 


Bedrijventerrein 7poort

Het bedrijventerrein ligt langs de A12 op de grens met Duitsland. 7Poort is hierdoor een praktisch gelegen logistieke locatie en biedt veel mogelijkheden. Het bedrijventerrein is divers; er zijn grote logistieke dienstverleners, maar ook kleinere dienstverlenende bedrijven.

 

7Poort is een goede plek om te werken, met de aangrenzende wijk Groot Holthuizen als aantrekkelijke plek om te wonen. Het bedrijventerrein heeft een ruim aanbod aan kavels en het bestemmingsplan biedt veel mogelijkheden om te ondernemen.

 


Onze bedrijven